Upproret inom förlossningsvården!

Publicerad: 29 november, 2021
Skriven av: Magnus

Det började med ett studentuppror från  barnmorskestudenter som ville uppmärksamma sin region på vilka arbetsförhållande som råder inom förlossningsvården. De fick bevittna hur deras handledare och andra som jobbade på klinikerna hade det och hur deras arbetspass såg ut.

Genom ett brev till socialministern som några av de nu också fått träffa har de inte minst gjort politikerna uppmärksamma på vilka arbetsvillkor som råder på många förlossningskliniker, men också samhället i stort som behöver förstå hur situationen faktiskt ser ut. 

I studenternas brev fanns flera punkter och alla berör på något sätt arbetsmiljön. Som många vet hänger det mesta ihop med en bra arbetsmiljö. Utan hållbara och rimliga arbetsförhållanden blir flera andra aspekter drabbade. Något som snabbt blir drabbat, oavsett hur hårt såväl barnmorskor som undersköterskor på förlossningarna arbetar är patientsäkerheten. Som känt är det än så länge fysiskt omöjligt att klona sig och vara med mer än en födande samtidigt och därmed riskeras patientsäkerheten genom att somliga kvinnor blir lämnade ensamma under stunder av sin förlossning då de borde ha kontinuerligt stöd.
Vi har hört och läst om hur såväl barnmorskestudenter som undersköterskor lämnas ensamma på rummen med kvinnorna i stunder som egentligen kräver en barnmorska.

För den som arbetar i eller har arbetat i vården är termen “etisk stress” inte något nytt utan snarare något vi utsätts för dagligen. Det går inte att föreställa sig den etiska stress som barnmorskan måste uppleva under arbetspass då hon behöver lämna sin student eller den undersköterska hon jobbar i team med för att de behöver stötta på flera rum samtidigt, för att kanske behöva byta efter en tid för att barnmorskan ska kunna vara på “rätt” rum i samband med att barnet föds. 

Att detta skapar stress och dåligt samvete hos barnmorskan är inte svårt att förstå. Ingen vill utsätta sina kollegor eller studenter för moment som de inte är bekväma med och som de inte borde behöva hantera själva. Vi har tidigare skrivit fler texter om barnmorskornas nuvarande situation, HÄR kan du läsa en av dom!