Företagshälsovård

En personlig företagshälsovård i samverkan med företagets och dess medarbetares behov. Vi tar företagshälsovården till ert företag!

Kontakta oss

Sjuksyrra Företagshälsovård

Från början är Sjuksyrra ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge sjuksköterskor en varierande och stimulerande karriär. Sjuksyrra arbetar med ett flertal regioner, kommuner och vårdbolag i Sverige.
Sjuksyrra startades av vår VD Magnus Lundqvist 2014 och har sedan dess vuxit stadigt.
Under slutet av 2019 har grunden för Sjuksyrra företagshälsovård lagts och tanken är att använda oss av den kompetensbas som sedan tidigare finns uppbyggd inom bolaget. Vi tror att det finns ett behov av en verkligt förebyggande företagshälsovård som har en god kontakt med företaget, dess chef och medarbetare. Vi verkar för ett hållbart samarbete med en god närvaro och flexibilitet.

Varför ni ska välja oss:

  • Vi identifierar risker i tid
  • I samverkan med er förebygger och främjar vi en frisk och välmående medarbetargrupp
  • Vi ombesörjer att ni kontinuerligt ska vara uppdaterade om hur medarbetarna och därmed företaget mår

Vi som arbetar på Sjuksyrra Företagshälsovård:

  • Sjuksköterskor
  • Läkare
  • Socionom/Samtalsterapeut
  • Säljare
  • Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut

Företagshälsovård – Så funkar det!

Vi rekommenderar en prenumeration på företagshälsovård för att skapa en helhet. Vi lär känna ert företag och era medarbetare. Tillsammans bygger vi en arbetsplats med ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetare med god hälsa.
Är ditt företag i behov av en förebyggande företagshälsovård, med personlig service och god tillgänglighet?

 

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till: