Prenumeration av företagshälsovård

Vi tar företagshälsovården till ert företag. Prenumeration av företagshälsovård för att skapa en helhet för ditt företag och låta oss lära känna dina medarbetare.

Kontakta oss

Prenumeration

Vi rekommenderar en prenumeration på företagshälsovård för att skapa en helhet. Vi lär känna ert företag och era medarbetare. Tillsammans bygger vi en arbetsplats med ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetare med god hälsa.

  • Vi utgår från ett nolläge och startar upp med hälsokontroll för alla medarbetare, inklusive återkoppling.
  • Hälsosupport inklusive sjukvårdsrådgivning (må-fre 06:30-17:00).
  • En hälsokontroll var eller vartannat år, inklusive individuell återkoppling.
  • Tillgång till samtliga av våra professioner.
  • Uppföljning, återkoppling och sammanställning av statistik till chef för sjukfrånvaro, vård av barn samt i samband med hälsokontroller.

Hälsosupport

När ert företag prenumererar på Sjuksyrras ABs företagshälsovård får alla medarbetare på företaget tillgång till vår hälsosupport.

Vad innebär hälsosupport?

Ert företag får ett telefonnummer dit medarbetare ringer när de är sjuka eller vid vård av barn. På detta telefonnummer svarar under dagtid (6:30-17) en sjuksköterska som registrerar sjukdom i vårt system och stämmer av med medarbetaren. Våra sjuksköterskor samtalar med medarbetaren om läget och kontrollerar om hen är i behov av vårdinsats eller annan stöttning. Vi erbjuder även sjukvårdsrådgivning och hjälper till att koordinera eventuellt behov av vidare insatser.
I hälsosupporten registreras all frånvaro och återrapportering sker kvartalsvis till arbetsgivaren. Det ger dig som chef en god inblick i hur frånvaron ser ut och om insatser i arbetsmiljön eller för enskild individ fodras.

Varför hälsosupport?

Tillsammans sänker vi sjukfrånvaron och fångar upp medarbetare som inte mår bra. Vi skapar en kontinuerlig uppdatering om hur medarbetarna och därmed företaget mår.

Är ditt företag i behov av en förebyggande företagshälsovård, med personlig service och god tillgänglighet? Kontakta oss så hittar vi lösningar tillsammans.
Vi finns i lokaler belägna i hjärtat av Södermalm på Bondegatan 30.

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till: