Hemsjukvård

Din personliga hemsjukvård! Är du i behov av vårdinsatser som du på egen hand kan anpassa efter dina behov i ditt hem? Känner du oro för din närstående? Är du i behov av avlastning? Vi finns där den traditionella sjukvården och hemsjukvården inte räcker till. Med oss kan du känna dig trygg!

Kontakta oss

Din personliga hemsjukvård

Vi erbjuder en tillgänglig vård i hemmet, av sjuksköterska eller annan vårdprofession utifrån ditt individuella behov.
Vi utför det mesta inom vård. Är du eller en närstående i behov av kontinuerlig omvårdnad eller enstaka insatser? Vi skräddarsyr efter ditt behov.
Vi har tillgång till sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterska, samtalsterapeut. Har du andra behov? Kontakta oss så löser vi det.

Så här funkar det:
Du kontaktar oss och vi bokar ett första kostnadsfritt besök.
Vid vårt första besök samtalar vi om dina behov och skriver en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina närstående.
Vi skriver in dig i vår hemsjukvård och vården kan börja (inskrivningskostnad tillkommer).
Vi återkopplar till er enligt överenskommelse.

Tjänster vi erbjuder:

  • Omvårdnad
  • Medicinhantering/dosettdelning
  • Injektioner
  • Provtagning
  • Sårvård
  • Bedömningar; medicinsk, omvårdnad, rehabilitering
  • Smärtlindring
  • Utredning

Är du i behov av en individanpassad hemsjukvårdslösning skräddarsydd utifrån dina behov?
Kontakta oss så löser vi det:

 

Magnus Lundqvist
VD och leg. sjuksköterska
+46 (0)70 441 80 85
magnus.lundqvist@sjuksyrra.se