Sjuksköterska lön | Tips och statistik

Vad ska en sjuksköterska ha i lön? Det har varit och råder mycket diskussioner, samt och fördomar, om att sjuksköterskor får för lite i lön. Och det finns en stor skara människor som aktivt arbetar för att sjuksköterskor ska få den lön de förtjänar. Vi tänkte berätta lite mer om sjuksköterskors lön och vart du kan vända dig om du behöver råd kring din lön.

Se lediga jobb

Aktuella uppdrag

Har du funderat på att arbeta som bemanningssjuksköterska?

Vi som driver Sjuksyrra har själva lång erfarenhet av att jobba inom vård- och omsorgssektorn. Vi vet vilket ansvar det medför och kan ge dig både coachning och stöd på dina uppdrag.

Det vi kan erbjuda dig är:

• Konkurrenskraftig lön
• Utbetalning av lön två gånger i månaden
• Betalt för resa och boende
• Personlig stöttning och coaching
• Råd och tips om hur det är att starta eget
• Möjlighet att bli utbildare i hjärt-lungräddning (HLR) och andra ämnen
• En annorlunda och varierande karriär.

Läs mer om oss här eller kontakta oss via vårt formulär så tar vi kontakt!

Hur ser snittlönen ut för en sjuksköterska?

Vad snittlönen ligger på för sjuksköterskor är lätt att ta reda på. Sök ”sjuksköterska lön 2022” och du kommer snart se att snittlönen ligger på ca 32 850 kr för grundutbildade sjuksköterskor. Vad lönen faktiskt är ute på olika arbetsplatser kan givetvis variera, men här någonstans bör den alltså ligga. Statistiken kommer ifrån Vårdförbundet och släpar lite för att de samlar in underlag från medlemmarnas arbetsgivare. 

Sjuksköterska lön 2018

Källa: http://www.lonestatistik.se/

Hur ser ingångslönen ut för en sjuksköterska?

Vad ingångslönen är varierar, och här råder det delade meningar om vad som är en vettig ingångslön. Runt 24 000 kr– 26 000 kr anser många inom vården vara en skälig summa för en nyexaminerad sjuksköterska. På många ställen ligger summan där omkring, men inte överallt.

Enligt statistik från Vårdförbundet som samlar in från både regioner och kommuner, ligger ingångslönen för en sjuksköterska på 25 500 kr – 28 000 kr i månaden. 
Källa: https://www.vardforbundet.se/sidor-for/sjukskoterska/vad-tjanar-en-sjukskoterska/

Glöm inte ditt eget värde som sjuksköterska

Att vara sjuksköterska innebär att vara delaktig i en värdefull arbetskraft, och det är viktigt att det du tillför speglar din lön. Att ha en bra lön ligger dock inte bara hos arbetsgivaren, tyvärr. Den måste vi själva argumentera för, när vi inte är nöjda.

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du behöver tips och råd samt information kring sjuksköterskors lön. Bland annat Vårdförbundet som vi berättar om nedan.

Lön specialistsjuksköterska

Lönen för sjuksköterskor kan skilja sig beroende på om du har en specialistutbildning. Snittlönen för en specialistsjuksköterska ligger på mellan 36 200 kr – 39 600 kr i månaden. De olika lönenivåerna skiljer sig sedan från varje län och arbetsgivare, men ser man övergripande har vi gjort en sammanställning över samtliga lönenivåer 2022 för de olika specialistrollerna, se nedan:

Psykiatrisjuksköterska lön

Medellön för en psykiatrisjuksköterska idag ligger på ca 40 000 kr i månaden övergripande i Sverige. Detta kan självklart skilja sig mellan de olika länen/kommunerna. 

Operationssjuksköterska lön 

En operationssjuksköterskas medellön idag 2022 ligger på 42 200 kr i månaden enligt den färsk statistik. 

Ambulanssjuksköterska lön 

Om du arbetar idag eller väljer att utbilda dig till ambulanssjuksköterska, kan du i grova drag räkna med en på ca 43 800 kr i månaden. Där ligger snittlönen idag under 2022 för en ambulanssjuksköterska. 

Anestesisjuksköterska lön

En anestesisjuksköterska har under 2022 en snittlön på 42 300 kr i månaden i sitt arbete. 

Intensivvårdssjuksköterska lön

När du arbetar som intensivvårdssjuksköterska kan du idag räkna med en lön på ca 43 800 kr per månad. 

Barnmorska lön och ingångslön

Sjuksyrra bemannar även barnmorskor runt om i Sverige. Som barnmorska kan du arbeta mödravårdscentraler, förlossnings- och BB-avdelningar. Det gör att lönen för en barnmorska kan skilja sig precis som för sjuksköterskor beroende på arbetsgivare, erfarenhet och region/kommun de arbetar i. När det kommer till ingångslönen för en barnmorska ligger den mellan 34 000 – 37 000 kronor i månaden enligt statistik från Vårdförbundet. 

Snittlönen för en barnmorska i Sverige ligger lite högre än ingångslönen. Enligt flera källor bland annat Vårdförbundet ligger snittlönen för en barnmorska idag 39 325 kronor i månaden innan skatt. Det innefattar inte ob-tillägg. 

Vänd dig till Vårdförbundet för tips och råd

Vårdförbundet är en mötesplats för dig som är sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska. Vårdförbundet arbetar aktivt för att arbetsplatser inom sjukvården ska vara så säker, trygg och trevlig som möjligt. Och där lönen speglar de anställdas erfarenheter och expertis.

Till Vårdförbundet kan du alltid vända dig om du har frågor kring din lön som sjuksköterska när du är ny ute på marknaden, ska byta arbetsplats eller önskar gå in i en löneförhandling. Du kan läsa mer om lön för sjuksköterskor här, samt hitta kontaktuppgifter till Vårdförbundet här.

Källor: https://www.vardforbundet.se/Stod-och-service/Yrkeslivet/Lon/ https://www.vardforbundet.se/Stod-och-service/Kontakt/

När du vill få en personlig kontakt med Sjuksyrra, hör du av dig till:

 
 
 
 
 
 

Vi bemannar Sverige med sjuksköterskor: