Vem drabbas när förlossningsvården är i kris?

Publicerad: 19 november, 2021
Skriven av: Magnus

Vem drabbas egentligen när arbetsvillkoren är så dåliga att personalen säger upp sig i protest för att de inte orkar mer eller för att de inte längre vill/kan stå bakom vården som bedrivs?

Många berörs och drabbas av det faktum att förlossningsvården just nu är i uppror till följd av att barnmorskorna och de studenter som utbildar sig till barnmorskor vittnar om en arbetsmiljö som på många platser i landet är under all kritik. På flera platser är det snarare regel än undantag att väsentliga saker som att t.ex. äta lunch inte hinns med. 

Det är inte längre bara inför sommaren som förlossningsvården är extra pressad och tvingas stänga ner sina verksamheter. Även inför stundande jul- och nyårshelg har förlossningarna det tufft. I Lycksele stänger man ner under perioden och avstånden som på många platser i norra Sverige redan är stora blir för somliga ännu större. Det medför stora risker för patientsäkerheten och jobbiga tider för de berörda kvinnorna och deras partners. 

Inte bara i norra Sverige tvingas verksamheter minska sin kapacitet. I Stockholm där många barnmorskor har sagt upp sig från flera av förlossningsavdelningarna tvingades man stänga ner rum då personalen inte räcker till och för att försöka minska stressen för personalen. Genom att minska antalet rum minskar förhoppningsvis belastningen på personalen, förutsatt att de födande kvinnorna har ett annat sjukhus att vända sig till. 

Precis som vi skrev om förra veckan så ser det enligt statistiken inte ut som att det är brist på barnmorskor i Sverige. Men det är uppenbart att något gör att det på många platser är brist på barnmorskor som utövar sitt yrke. 

Att bli barnmorska är något som många sjuksköterskor har som dröm redan under utbildningen, flera av dessa hinner såklart ändra sig under utbildningens gång men kanske leder det nuvarande upproret till att även de som vid sjuksköterskeexamen fortfarande vill bli barnmorskor väljer bort det till följd av att de inte lockas av den arbetsmiljö som det nu vittnas om på flera platser. 

Vi hoppas att situationen för barnmorskorna och annan vårdpersonal i förlossnings/BB-vården ska förbättras så att fler barnmorskor går tillbaka till sitt jobb och för att studenterna ska fortsätta sin utbildning och våga välja arbetsplats efter intresse och inte enbart efter var arbetsförhållandena är bäst.