Hur kan vi förbättra för barnmorskorna?

Publicerad: 13 november, 2021
Skriven av: Magnus

Barnmorskor, deras arbetsvillkor och deras löner har under flera års tid varit aktuellt för diskussion i olika situationer men sällan har det varit så omdiskuterat och debatterat som nu. Ska 4.5-5 års universitetsstudier verkligen leda till arbetsvillkor så dåliga att barnmorskor nu säger upp sig i protest?

För oss på Sjuksyrra är det självklart att det inte ska behöva vara så och att något behöver göras för att förändra arbetsvillkoren, vården och lönerna. De som drabbas är såväl patienter som anställda och berörda chefer. Men även samhället i stort blir engagerade och berörda av detta. Att ett rikt land som Sverige där vården är bättre än på många andra platser i vården når en punkt där såväl nya som erfarna barnmorskor säger upp sig då de inte anser att de kan stå bakom vården som bedrivs och inte hinner med så grundläggande saker som att äta lunch och gå på toaletten är ett bevis på att förändring behövs.

Enligt statistik från Eurostat har Sverige fler barnmorskor per hundratusen invånare än både Norge och Danmark och ungefär lika många som Finland. Trots det tycks förlossningsvården fungera bättre i både Danmark, Finland och Norge, något som kanske visar på att det inte egentligen är brist på barnmorskor utan snarare brist på rimliga arbetsvillkor och en fungerande struktur. 

Förhoppningsvis leder det pågående upproret från såväl barnmorskestudenter som legitimerade barnmorskor till att även Sverige får bättre strukturer och förutsättningar så att patientsäkerheten kan stärkas och hålla den nivå som är nödvändigt för att bedriva säker vård. Barnmorskor ska få rätt förutsättningar för att kunna ta vara på all den kunskap de besitter och utifrån det anpassa vården för patienten på bästa sätt. 

För dig som är barnmorska och intresserad av att prova en ny arbetsplats och dessutom vill gör det med Sjuksyrra i ryggen så har vi nu uppdrag ute som du hittar HÄR. Vår vision är att ge dig en stimulerande och varierande karriär och vi värnar om personliga relationer. Önskar du diskutera något kring ett specifikt uppdrag är du varmt välkommen att kontakta oss!