Psykiatrisjuksköterska

En psykiatrisjuksköterska är en specialistsjuksköterska som arbetar på psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar, öppenvårdsmottagningar eller i mobila team.

Se lediga jobb

Aktuella uppdrag

Psykiatrisjuksköterska

Arbetet kan handla om akutvård, rehabilitering, äldrepsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller missbruksvård. Psykiatrisjuksköterskor är även efterfrågade i kommunal omsorgsverksamhet.

I ditt arbete som psykiatrisjuksköterska har du ansvar för att samordna patientens behov av olika former av terapi, läkemedelsbehandling och se till att patienten kan klara sig själv i hemmet. Ibland kan du behöva vårda patientens mot dennes egna vilja med stöd av Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och det är ett beslut som fattas av läkare och ibland med samråd patienten själv.

I Sverige har sjuksköterskor arbetat inom psykiatrisk vård sedan andra hälften av 1800-talet. Länge var dock antalet sjuksköterskor begränsat, eftersom omvårdnadspersonalen i första hand bestod av skötare. Medicindelning och arbetsledning sköttes då i stor utsträckning av vidareutbildade skötare, som förste skötare och överskötare. Numera har dessa arbetsuppgifter övertagits av sjuksköteterskor, varav en del har specialistutbildning i psykiatri.
Lön som psykiatrisjuksköterska kan läsa mer om på vår sida kring lönestatistik i Sverige för sjuksköterskor. 

Psykiatrisjuksköterska hos Sjuksyrra

För att arbeta som psykiatrisjuksköterska hos oss kräver vi minst 2 års erfarenhet av arbete inom psykiatrisjukvård. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker. Hos Sjuksyrra AB får du uppdrag ute hos landstingssjukhus eller hos privata vårdgivare.

Välkommen med din ansökan!

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till:

 
 
 
 
 
 

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till:

Vi bemannar Sverige med sjuksköterskor: