Hur ska vi locka fler till sjuksköterskeyrket?

Publicerad: 1 juli, 2021
Skriven av: Magnus

Vad som egentligen gör ett yrke attraktivt beror såklart på vem det ska attrahera och vad denna personen vill ha på sin arbetsplats, men finns det något generellt vi kan göra för att locka fler att bli sjuksköterskor? Läs våra tankar här!

Förra året såg man en generellt stor ökning av antalet personer som sökte sig till universitet och högskolor. En av utbildningarna där intresset ökade mest var just sjuksköterskeprogrammet. Ökningen beror troligtvis dels på att det var många personer som förlorade sina jobb till följd av pandemin. Att just vårdyrken ökade i popularitet under denna tiden kan till viss del ses som underligt då det som hörts och synts mest gällande arbetssituationen under pandemin är hur hårt alla har fått jobba, oavsett yrkesroll. Kanske var det vad som krävdes för att folk ska ta tag i en dröm de haft länge? Kanske kände sig många extra behövda och vågade av den anledningen söka. Oavsett vad det beror på så vill vi välkomna er alla till detta fantastiska yrket där möjligheterna och arbetsuppgifterna är oändliga. 

Att locka fler till yrket kan vara svårt när bilderna och tonen från framför allt media många gånger är negativ när det gäller sjuksköterskans arbetssituation. Hur får vi personerna som går i gymnasiet, grundskolan eller den som redan har en karriär inom en helt annan bransch att fundera på sjuksköterskeyrket?

Kanske hade det fungerat om någon från verkligheten kommer ut och pratar med elever i skolan. Vi tror att det behöver förmedlas en annan bild av sjuksköterskeyrket än att det är dåligt betalt och långa, tuffa arbetspass. För även om man inte är helt nöjd med sin lön och trots att man sliter hårt de flesta arbetspassen så är de flesta sjuksköterskorna överens om att de har ett fantastiskt och viktigt jobb. Att sprida vetskapen om hur många olika arbetsplatser en sjuksköterska kan ha kanske kan locka ännu fler. Att jobba inom rättspsykiatrin, kommunens hemtjänst eller på ett läkemedelsföretag är tre helt olika arbetsplatser med mer eller mindre helt olika arbetsuppgifter. Den gemensamma nämnaren är att alla är sjuksköterskor och genom att belysa denna otroliga variation kanske ännu fler blir nyfikna på jobbet. Vi hoppas det! Vill du veta mer om hur det kan vara att jobba som sjuksköterska, titta in HÄR!