Har du koll på den etiska koden?

Publicerad: 15 juli, 2021
Skriven av: Magnus

Etiska situationer, dilemman och konflikter, listan kan göras lång och många sjuksköterskor känner troligtvis igen sig i att etik är något man har i huvudet dagligen. Men vad säger egentligen den etiska koden om vårt arbete? Låt oss ta en närmre titt!

För dig som inte känner till den etiska koden vi pratar om så är det något som är framtaget av den internationella sjuksköterskeföreningen (ICN). Det har översatts till svenska och går att hitta hos den Svenska sjuksköterskeföreningen. Tanken med koden är att den ska vägleda och samla sjuksköterskor från hela världen. Att samla alla världens länder är inte alltid lätt, oavsett vad det gäller och det finns såklart olika lagar, regler och riktlinjer för hur vård ska bedrivas i olika länder. Självklart är förutsättningarna också olika beroende på var i världen man arbetar som sjuksköterska, men genom att ha koll på den etiska koden kan man få vägledning i det dagliga arbetet och i situationer som inte regleras av varken lagar eller regler, utan snarare moral och etik.

Den etiska koden delas upp i fyra kärnområden som tillsammans sammanfattar hur man som sjuksköterska på bästa sätt hanterar olika situationer utifrån ett etiskt perspektiv. Den första delen benämns “sjuksköterskan och allmänheten”, här beskrivs bl.a. att “sjuksköterskan ska verka för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster”.

Den andra delen handlar om sjuksköterskan och yrkesutövningen. En av de punkter som vi fastnat lite extra på här är att “sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras”. I tidigare texter har vi beskrivit risker som finns för den som jobbar som sjuksköterska och många gånger verkar sjuksköterskan sätta sig själv i sista hand, efter familj, kollegor och patienter. Läs koden och gör om! För att ge bra vård behöver du själv må bra och ha en bra arbetssituation. Vill du byta arbetsplats och funderar på hur det ska gå till? Prata med oss så berättar vi mer om hur det är att jobba hos Sjuksyrra!

Missa inte nästa veckas text där vi tittar på de två sista områdena från den etiska koden!