Stress till följd av för hög arbetsbelastning?

Publicerad: 6 maj, 2021
Skriven av: Magnus

Kanske känner du igen begreppet samvetsstress? Du kan drabbas av detta när du inte hinner med det du önskar, kanske hinner du bara snabbt lämna över läkemedel till patienten men inte stanna upp för att höra hur hen mår idag eller så får du be någon annan lägga om såret som du gärna själv hade tittat på, eftersom du behöver prioritera att dokumentera. Det är vardag för många sjuksköterskor att uppleva samvetsstress och troligtvis även för andra yrkeskategorier inom vården. 

Detta är andra delen där vi skriver om den höga arbetsbelastningen som kan upplevas i vården, den första delen hittar du HÄR!

Samvetsstress och annan stress är en vanlig följd av att jobba med hög arbetsbelastning och behöva prioritera och omprioritera flera gånger varje arbetspass. Den höga arbetsbelastningen är inte bara skadlig för sjuksköterskan, det kan dessutom göra att patientsäkerheten riskeras. Hos Socialstyrelsen kan man läsa om att en vanlig anledning till att avvikelser skrivs är till följd av problem som rör arbetsmiljön, där hög arbetsbelastning benämns som en orsak. 

Enligt arbetsmiljöverket är en anledning till att det många gånger blir för hög arbetsbelastning för sjuksköterskan en följd av brister i organisationerna, t.ex. när  de resurser som finns tillgängliga inte är tillräckliga. Om du arbetar på en vårdavdelning där personalen inte räcker till då patientantalet är högt kan det vara ett exempel. Trots detta har vi vid flera tillfället kunnat höra om hur flera regioner i landet planerar för att dra ner ännu mer på personalstyrkan.

Hög arbetsbelastning är ett av de stora problem som vi som sjuksköterskor kan uppleva i vårt dagliga arbete. Att under en längre tid arbeta med hög arbetsbelastning i en stressad miljö på jobbet kommer troligtvis visa sig även i det privata livet förr eller senare. Men du behöver inte hamna där! Prioritera dig själv, ditt välmående och gör saker som du mår bra av, oavsett om det innebär en löprunda eller en kväll i soffan. 

Kanske är du intresserad av att ta en paus från regionen eller kommunen och börja jobba som bemanningssjuksköterska? Vi på Sjuksyrra har uppdrag över hela Sverige inom flertalet olika områden, HÄR kan du se vilka uppdrag som är aktuella just nu!