Sjuksköterskan och den höga arbetsbelastningen, känner du igen dig?

Publicerad: 29 april, 2021
Skriven av: Magnus

Att man som sjuksköterska många gånger får jobba under stress och press med en hög arbetsbelastning har snarare blivit regel än undantag, i alla fall på vissa arbetsplatser. Den pandemi som hägrat under snart 1,5 år har såklart inte gjort situationen bättre. Nästan dagligen har vi kunnat läsa om sjuksköterskor såväl som undersköterskor och läkare som gör sitt bästa för att kunna upprätthålla en god vård och hög patientsäkerhet trots att de arbetat fler timmar än de borde och tagit hand om fler patienter än de egentligen orkar med. 

Arbetsmiljöverket skriver om de risker sjuksköterskan utsätts för inom hälso- och sjukvården. En av riskerna rubriceras “sociala och organisatoriska påfrestningar”. Här ingår t.ex. hög arbetsbelastning, vilket kan leda till både psykiska och fysiska problem för sjuksköterskan. Hög arbetsbelastning kan visa sig dels i form av att det är mycket att göra på en arbetsplats, kanske till följd av att avdelningen du arbetar på nu vårdar x-antal patienter fler än det är planerat för. Men det kan också vara en följd av att du under en lång tid behöver arbeta i datorsystem som inte fungerar som de ska eller övervaka skärmar och hela tiden behöva vara beredd på att ta ett beslut utifrån hur en patients tillstånd förändras. Att hela tiden behöva vara på helspänn och ha koll på fler patienter än man borde leder lätt till stress. 

Detta ska inte behöva vara sjuksköterskans eller någon annans vardag, i en föreskrift från 2016 står skrivet att man inte ska behöva bli sjuk till följd av ohälsosam belastning på sitt jobb. Stress under en lång period kan leda till diverse symtom och inte minst kan det påverka dig både i ditt arbetsliv och i ditt privatliv. 

Känner du igen situationen med hög arbetsbelastning och önskar byta arbetsplats och prova på hur det är att jobba som bemanningssjuksköterska istället? Vi berättar gärna mer om hur det är att vara sjuksköterska hos Sjuksyrra. Självklart kan det uppstå hög arbetsbelastning även på de arbetsplatser du arbetar på som bemanningssjuksköterska, men kanske kan det vara till stor hjälp att veta att det är under en begränsad tid och att du kan byta arbetsplats mer frekvent än annars.