Bemanningsföretag inom vården

Vi som driver Sjuksyrra har lång erfarenhet av att arbeta som ordinarie personal på en vårdavdelning. Tack vare vår erfarenhet på vårdavdelningar förstår de krav som ställs idag på inhyrd personal. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med vetskapen om att rätt personal finns på plats när du behöver den, oavsett om det är tillfälliga eller längre uppdrag.

Kontakta oss

VARFÖR SJUKSYRRA?

Personalinformation ikon

Hög kvalité

Vi ställer höga krav på de sjuksköterskor vi anlitar och hyr ut. Ingenting är viktigare än det förtroende som våra kunder känner för våra medarbetare och vi lägger ner stort arbete på att hitta de allra bästa sjuksköterskorna.

Personalinformation ikon

Personlig service

Vi lägger stor vikt i att ge er som kund en snabb och personlig kontakt med oss på Sjuksyrra. Förutom en hög yrkeskompetens hos våra sjuksköterskor lägger vi också stor vikt vid deras personliga egenskaper för att på bästa sätt passa in på er arbetsplats.

Personalinformation ikon

Flexibla

Vi är medvetna om att alla arbetsplatser ser olika ut och har sina unika behov som alla kräver sina unika lösningar. Vi är därför snabba och flexibla i våra uppdrag och snabbt förse er med rätt personal när behovet uppstår

Effektivisera med mer flexibla personallösningar

Att använda sig av ett bemanningsföretag inom sjukvården är ett smart och smidigt sätt att få tag på rätt personal vid rätt tillfälle. Vi på Sjuksyrra har lång erfarenhet av bemanning inom vården och vår personal har lång erfarenhet inom sina yrkesområden.

Om oss

Sjuksyrra drivs och ägs av utbildade sjuksköterskor och vårdpersonal. Detta ger oss som bemanningsföretag en förståelse för branschen och för vilka personallösningar som efterfrågas. Vi ställer höga krav på de sjuksköterskor vi anlitar och hyr ut, gediget arbete ägnas åt att hitta rätt personal till rätt kund. Utöver yrkeskompetens värdesätter vi också våra sjuksköterskors personliga egenskaper, det är inte alla som passar som bemanningssköterskor. Egenskaper vi efterfrågar i vår urvalsprocess är ödmjukhet, lyhördhet och framförallt att personen i fråga har en stor förmåga att anpassa sig efter nya situationer då livet som bemanningssköterska är föränderligt. Alla våra bemanningssköterskor matchas specifikt mot varje uppdrag för att det ska bli så bra som möjligt dels för dig som kund men också för den person vi väljer att ta in.

Vi är ett personligt bemanningsföretag inom vården som främst hyr ut personal till sjukhus runt om i Sverige. Sjuksyrra grundades 2011 av Magnus Lundqvist, legitimerad sjuksköterska och specialist inom intensivvård. Mycket har hänt sedan starten 2011 och Sjuksyrra har ständigt fortsatt att växa. Vår unika branschkunskap och kontakt med vården ger oss en inblick i den verklighet som de anställda faktiskt möter. Det är just denna kunskapen om vårdsektorn som har varit nyckeln till Sjuksyrras framgång.

Utöver bemanning av utbildade sjuksköterskor och annan personal inom vårdsektorn så genomför vi också utbildningar i hjärt-lungräddning (HLR). Kunskap om HLR kan vara avgörande i vissa situationer och därför tycker vi att det är en kunskap väl värd att sprida.

Att vara kund hos sjuksyrra

Sjuksyrra erbjuder personliga och flexibla personallösningar. När du anlitar oss som bemanningsföretag ska du alltid kunna känna dig trygg med att du får:

  • Personlig och snabb respons från oss
  • Rätt person på rätt plats, alla ska bli nöjda
  • Hög kvalité och kompetent personal
  • Personal när du behöver den

Hör av dig till oss redan idag för en personlig kontakt

Om du är i behov av effektiva och personliga personallösningar så hör av dig till oss på Sjuksyrra redan idag, så hjälper vi dig med dina bemanningsbehov. Vi ser till att rätt personal kommer till din organisation när du behöver den.

Även om du inte i dagsläget är i behov av ny personal så är du varmt välkommen att höra av dig till oss för att etablera en kontakt inför den dagen när behovet uppstår.

Vi på Sjuksyrra är måna om att hitta rätt personal för just din verksamhet och arbetet med att fortsätta förbättra vår verksamhet pågår ständigt.

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till:

 
 
 
 
 
 

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till:

Vi bemannar Sverige med sjuksköterskor: