Barnmorska

En barnmorska är en specialistutbildad sjuksköterska som arbetar med hälsofrämjande arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Se lediga jobb

Aktuella uppdrag

Barnmorska

Yrket barnmorska omfattar arbete inom områden såsom graviditet, förlossningsvård, gynekologi, samt sexual- preventivmedels- och abortrådgivning. Arbete inom fostermedicin och ultraljudsdiagnostik samt utredningar och behandling med assisterad reproduktiv teknik kan förekomma.

Barnmorskor ansvarar bland annat för vård av gravida kvinnor, och har till uppgift att känna igen avvikelser från det normala förloppet inför och under en födsel samt avgöra när ett ingripande är nödvändigt. Barnmorskors expertis inom området, gör yrkesgruppen framförallt framträdande inom förlossningsvården då de ger stöd, rådgivning, vård samt övervakar den gravida kvinnan och barnets förlossning. Även eftervård av kvinnan och barnet ingår i de uppgifter en barnmorska har.

Barnmorskeyrket förutsätter en förmåga att kunna handskas med människor i alla åldrar, såväl individuellt som i grupp. Likväl som yrket handlar om att ge vård, handlar arbetet även om att främja föräldraskapet, och framförallt att styrka kvinnans rätt till sin egen sexualitet.

Barnmorska hos Sjuksyrra

För att arbeta som barnmorska hos oss kräver vi minst 2 års erfarenhet av arbete inom förlossningsvård eller primärvård. Arbetet är avancerat och erfarenhet är därför nödvändigt eftersom man som konsult förväntas snabbt komma in i arbetet på nya kliniker. Hos Sjuksyrra AB får du uppdrag på såväl privata sjukhus, landstingssjukhus eller ute i primärvården.

Välkommen in med din ansökan!

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till:

 
 
 
 
 
 

När du vill få en personlig kontakt, hör du av dig till:

Vi bemannar Sverige med sjuksköterskor: