Vilka risker kan du utsättas för som sjuksköterska?

Publicerad: 20 maj, 2021
Skriven av: Magnus

bemanningssjuksköterska

Hur är din arbetsmiljö? Har du tagit dig tid att reflektera kring den och hur den påverkar dig och dina kollegor? Sjuksköterskans arbetsmiljö har varit i fokus i media ett flertal gånger under det senaste året, men vad är de egentligen för risker vi utsätts för? En arbetsmiljö kan såklart påverka dig dels negativt men också positivt, något som kan vara viktigt att komma ihåg. 

Genom att se över vad Arbetsmiljöverket skriver kring arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården förstår man snabbt att det finns problem och att det lätt kan bli problem, på flera olika områden. De vanligaste riskerna man utsätts för inom hälso- och sjukvården är smitta och hög fysisk- och psykisk belastning.  

Smitta utsätts sjuksköterskan för i många arbetssituationer eftersom en stor del av arbetsuppgifterna innebär patientnära arbete som på ett eller annat sätt kan leda till smitta. De som t.ex. är i kontakt med nålar för injektioner och vid blodprovstagning har extra stor risk att smittas. Psykisk påfrestning kan man som sjuksköterska uppleva t.ex. vid perioder av stress som är svår att göra något åt, då antalet patienter är högt, datorsystemen inte fungerar eller när det är ett stort antal skärmar att bevaka för att ha ständig koll på hur patienterna mår. 

Beroende på var du jobbar/har jobbat så ser såklart din arbetsmiljö olika ut. Jobbar du på en akutmottagning så kanske du känner att hot och våld är inslag som förekommer då och då på din arbetsplats, medan du som jobbar framför allt med telefonrådgivning snarare känner att synen, nacken och axlarna är det som är mest utsatt till följd av många timmar framför datorn och i telefonen varje dag. 

Även om det många gånger framför allt tas upp nackdelar med den arbetsmiljö som är sjuksköterskans vardag så är det viktigt att ha det i åtanke, dels för sin egen skull och dels för kollegors skull. Genom att känna till risker som finns kanske vi också kan se tecken på när vi inte längre mår bra i vår arbetsmiljö innan det går för långt. 

Känner du att du vill prova på en ny arbetsplats och därmed ny arbetsmiljö? Eller kanske vill du ha möjlighet att byta arbetsplats mer frekvent för att få variation? Prata med oss så kan vi hjälpa dig!

Informationen i texten är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida, där kan du läsa mer om ämnet!