Specialist-brist!

Publicerad: 19 augusti, 2021
Skriven av: Magnus

Det är ingen nyhet att det råder brist på sjuksköterskor i Sverige, vi har berört ämnet på olika sätt flera gånger innan men denna gången har vi fortsatt på vårt ämne från förra veckan. Vi stannar alltså kvar vid just specialistutbildningar för sjuksköterskor även denna veckan!

Total brist på specialistsjuksköterskor”, så lyder en rubrik från Dagens medicin där de tittat närmare på resultatet av en enkät från Socialstyrelsen. Även vi har tittat på resultatet i enkäten. Är du själv intresserad av att läsa mer om det kan du också ta del av det HÄR

Enligt resultatet har 20 av Sveriges 21 regioner meddelat att de har en brist på grundutbildade sjuksköterskor. Siffran är både hög och oroväckande och tittar vi sedan på bristen av specialistsjuksköterskor så visar det sig att 21 av 21 regioner, alltså 100% rapporterar att de har brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Man har även tittat på hur det ser ut i våra kommuner. I 96 av 170 kommuner råder det brist på grundutbildade sjuksköterskor och i 130 av 170 kommuner råder det brist på specialistsjuksköterskor.
Då denna enkät genomfördes fanns det nästan 55 000 legitimerade specialistsjuksköterskor och den specialité som var överlägset störst var Distriktssköterskor. 

     Något mer som kan ses tydligt i resultatet är att ca. 20% av alla specialistutbildade sjuksköterskor är i åldersspannet 60-64 år. Det var den största åldersgruppen och eftersom denna enkäten genomfördes 2017 kan man anta att en relativt stor del av dessa nu antingen gått ner i arbetstid eller helt gått i pension. 

I vilken region råder det då störst brist på specialistsjuksköterskor? När denna enkät genomfördes var Stockholm den region som hade lägst tillgång på specialistsjuksköterskor / 100 000 invånare. De tre regioner som hade flest specialistsjuksköterskor / 100 000 invånare var Jämtland, Västerbotten och Blekinge. 

Man kan även läsa vilka specialistkompetenser regionerna har meddelat att de har störst brist på. Det varierar mellan de flesta olika kompetenserna och trots att Distriktssköterska är den specialistkompetens som är vanligast förekommande är det flera regioner som meddelar brist även inom det området. 

Vi på Sjuksyrra är väl införstådda med att det råder brist på såväl grundutbildade som specialistutbildade sjuksköterskor och oavsett vilket vårdområde du tycker är mest intressant så hjälper vi dig till ett nytt uppdrag där du kan göra skillnad. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om oss!