Sjuksköterskestudenter om bemanningsbranschen!

Publicerad: 11 mars, 2021
Skriven av: Magnus

Vad säger de blivande sjuksköterskorna om bemanningsbranschen och kan de själva tänka sig en framtid som bemanningssyrror?

Huruvida sjuksköterskestudenter kan tänka sig att arbeta inom bemanningsbranschen efter avlagd examen skiljer sig åt. Efter samtal med några studenter som läser sista året på programmet och som i framtiden planerar att arbeta i sina respektive hemregioner från Skåne i söder till Norrbotten i norr så varierar svaren. Dels verkar det bero på vilken inriktning man ser sig själv jobba med i framtiden men också var i landet man bor och hur löneutvecklingen ser ut i de olika regionerna.

Studenter som under tidigare arbete i vården eller under VFU-perioder stött på sjuksköterskor som arbetat för bemanningsföretag verkar överlag ha en väldigt bra uppfattning om de sjuksköterskor som jobbar för bemanningsföretag. De beskrivs bl.a. som kunniga, dedikerade och som personer som “visar framfötterna”. Egenskaperna beskrivs också som nödvändiga för att klara av att komma till en ny arbetsplats på det sättet som man gör som bemanningssköterska.

De som inte var helt säkra på om bemanningsbranschen var för dem själva diskuterade bl.a. att man som bemanningssköterska inte har samma möjlighet att delta i utvecklingsarbetet på sin arbetsplats som om man är fast anställd på platsen. Det må vara så men det trycktes också på att det många gånger kom nya infallsvinklar från de bemanningssjuksköterskor som kom nya till en arbetsplats. Att det kommer “nya ögon” till en arbetsplats kan vara en stor del i att driva utvecklingsarbetet framåt.  

Flera studenter ser sig själva inom bemanningsbranschen efter att ha jobbat ett par år inom sin respektive region först. De verkar dels söka en annan flexibilitet men också bättre löneutveckling än den som många gånger erbjuds inom regionerna. Just flexibilitet är något som tycks locka de yngre studenterna mycket. Både när det kommer till möjligheten att byta arbetsplats på ett naturligt sätt vid fler tillfällen än vid en traditionell anställning. Men också när det kommer till hur man kan få jobba för att det ska passa in optimalt i ens liv, t.ex. x-antal helger/månad, varannan vecka eller liknande.