Sjuksköterskehistoria!

Publicerad: 23 september, 2021
Skriven av: Magnus

Har du någon gång funderat över hur sjuksköterskans arbete har förändrats från de att man först kunde utbilda sig till sjuksköterska i Sverige? Eller kanske undrat när den första sjuksköterskeutbildningen startade i Sverige? Du behöver inte undra längre, vi har tittat närmare på sjuksköterskans historia!

Tack vare att Röda korset startades år 1864 för att hjälpa sjuka människor och dessutom fick sin första svenska förening redan samma år så kunde även de som inte var bundna till någon religion börja utbilda sig till sjuksköterskor. Det blev röda korsets första och då viktigaste uppdrag i vårt land, att hjälpa till med ekonomin för att starta en svensk sjuksköterskeutbildning som skulle vara neutral och till för alla. 

Kanske har du tidigare hört talas om Emmy Rappe? Hon var den förste som med hjälp av finansiering från röda korset fick åka till England för att utbilda sig till sjuksköterska hos Florence Nightingale. Florence har vi skrivit om tidigare, läs gärna mer om henne HÄR!
Efter utbildning i England fick Emmy komma hem och började arbeta som översjuksköterska på en kirurgavdelning på det då nybyggda Akademiska sjukhuset i Uppsala! Tack vare att Emmy fick sin utbildning kunde hon sedan föra sin kunskap vidare. Hon ledde utveckling av sjuksköterskeutbildning i Sverige och hann lära upp 57 sjuksköterskor som sedan kunde föra kunskapen vidare i ytterligare led. 

Idag kan man i vården arbeta inom såväl offentlig som privat sektor, men det är inget nytt. Redan i början av 1900-talet när allt fler hade hunnit utbilda sig till sjuksköterskor fanns det möjlighet att jobba både offentligt och privat. År 1920 fanns det totalt 1600 sjuksköterskor i Sverige, en per 3700 invånare, jämfört med dagens ca 11 sjuksköterskor per 1000 invånare och totalt drygt 140 000 (2015) legitimerade sjuksköterskor.
Om du tycker yrkets historia är intressant kan du läsa vidare om det på samma sida som vi använt som källa, här hittar du den.

Känner du efter en kort inblick i sjuksköterskans historia att du vill prova på något nytt? Kanske en ny arbetsplats eller ett helt nytt omvårdnadsområde, då är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi på Sjuksyrra har uppdrag över hela landet för såväl allmän- som specialistsjuksköterskor.