Pandemins påverkan på vården

Publicerad: 14 oktober, 2021
Skriven av: Magnus

Har du funderat kring hur den svenska vården faktiskt påverkats av den pandemi som drabbat världen under de senaste 1.5 åren? Vi har tittat över lite statistik och förhoppningsvis ger det dig en inblick i hur delar av vården har sett ut och påverkats under den senaste tiden! 

Kanske arbetar du på en plats där pandemins framfart inte gjorde sig speciellt synlig i antalet och typen av patienter men troligtvis i form av bl.a. fler munskydd, visir och sjuka kollegor, eller så arbetar du på någon av de platser som återfinns i statistiken. Via socialstyrelsens hemsida finner du själv all statistik om du är nyfiken på att läsa mer. 

Något som i perioder minskade drastiskt under 2020 var dagkirurgiska ingrepp. I maj 2020 genomfördes nästan 60 000 färre ingrepp än under motsvarande tid åren 2017-19 (medeltal för de tre åren). Under sommaren och hösten sågs mindre skillnader och antalet dagkirurgiska ingrepp var på ungefär samma antal som åren de jämfördes mot. Det ser ut att ha följt pandemins pikar och lättare perioder relativt tätt.

Även på akutmottagningarna finns det tydliga skillnader i hur många som sökte vård under 2020 jämfört med 2017-19. I hela Sverige minskade antalet besök på akuten (somatisk) med drygt 30% under april. I Jämtland-Härjedalen var siffran -36% (lägst) och i Uppsala var minskningen minst med drygt 10%. 

Jämför man dessa siffrorna med akutpsykiatrin så är siffran -12% för riket och minus drygt 24% för Västernorrland medans man i vissa regioner ser en ökning, t.ex. på Gotland där antalet som sökt akut psykiatrisk vård ökade med 25% under april 2020. Inom akutpsykiatrin ses alltså en större andel ökningar än inom den somatiska vården, troligtvis av förklarliga skäl då flertalet personer upplevt mer psykisk ohälsa i samband med pandemin. Den största ökningen stod Gotland för i maj 2020 då det var en ökning med drygt 60% från samma period 2017-19.

Känner du att du vill testa en ny arbetsplats? Oavsett om det beror på pandemin eller inte så  vet du väl att du hittar våra uppdrag för sjuksköterskor HÄR! Är där inget som passar dig just nu så är du välkommen att kontakta oss ändå så kanske vi gemensamt kan hitta något som är för dig!