Hyrstopp och nationell upphandling

Publicerad: 14 februari, 2023
Skriven av: Magnus

Debatten om hyrsjuksköterskor och hyrläkare i landet pågår ständigt och i spåren av pandemin har debatten blossat upp återigen. Många har säkert läst om det hyrstopp av sjuksköterskor och läkare som Region Stockholm och Region Sörmland har beslutat om, det är en del av regionernas satsning för att bli oberoende av hyrpersonal. Regionernas kostnader för inhyrd personal har ökat och på sjuksköterskor har kostnadsökningen varit som störst. Samtidigt pågår den största upphandlingen hittills i branschen där samtliga av Sveriges regioner går ihop i ett gemensamt avtal som reglerar all uthyrning av sjuksköterskor och läkare i Sverige. Skärpta regler om ersättning och karens har införts och det påverkar såväl bemanningsbolag som sjuksköterskor. I skrivande stund är upphandlingen överprövad och det är oklart när eller om upphandlingen ens kommer att bli av. Situationen som den är just nu är

ohållbar för vårdpersonal, sjukhusen och bemanningsföretagen och något måste göras, men vi ifrågasätter sättet det görs på. Det råder inget tvivel om att Sveriges regioner och kommuner äger problemet och därmed också lösningen på bemanningen av sjukvården. Behovet av tillfällig bemanning kommer alltid att finnas och speciellt i tider då vården prövas, som exempelvis under pandemin. Vi på Sjuksyrra tror att vården alltid kommer behöva bemanningsföretag som en flexibel lösning på tillfälliga bemanningstoppar och samarbetet mellan regioner och företag måste bli bättre och inte sämre.

Sjuksyrra AB har varit med i snart 10 år och vi vet att en sådan här förändring sällan blir så allvarlig som den först kan verka. För att minska oberoendet av hyrpersonal måste Sveriges Regioner och kommuner bli mer attraktiva som arbetsgivare och tyvärr har de långt kvar till att nå det målet. Därför kommer hyrpersonal inom vården att finnas kvar över tid och hos oss på Sjuksyrra AB hittar du uppdrag i stora delar av hela landet. Arbetar du inom vår bransch så vill vi uppmana till att sitta still i båten och vi på Sjuksyrra kommer alltid att kämpa för att du ska hitta rätt uppdrag. Vi är dessutom sjuksköterskor och vet hur din vardag ser ut, hör gärna av dig till oss om du har frågor kring hyrstopp eller den nationella upphandlingen.