Hur har pandemin påverkat vården?

Publicerad: 11 maj, 2022
Skriven av: Magnus

Hur pandemin har påverkat vården skiljer sig åt beroende på var i landet man tittar och inom vilken del av vården man tittar. Gemensam nämnare är dock att det har förändrats och påverkats under de snart 2.5 år som pandemin pågått, mer eller mindre intensivt.

Enligt statistik från Socialstyrelsen kan man se att dagkirurgin i januari 2022 hade minskat med 11% vilket innebär nästan 18 000, jämfört med perioden 2017-2019 innan pandemin. För samma tider kan man se en minskning för läkarbesök i specialiserad öppenvård som minskat med med 14% eller 126 145 stycken.

Från mars 2020 till mars 2022 har dagkirurgin minskat med 4% eller 158 391 stycken jämfört med innan pandemin. Under samma period har läkarbesöken minskat med 5% eller 923 209 stycken. 

Det är höga siffror som avslöjar att vården ligger efter till följd av många tuffa månader då personal fått jobba hårt och mycket. Det har varit långa arbetspass, täcka upp för kollegor som varit sjuka eller som till följd av rådande regler inte kunnat komma till jobbet. 

Många har arbetat mer än vad som är bra under pandemin för att upprätthålla en god patientsäkerhet. Flera har också helt fått byta arbetsuppgifter och arbetat inom ett område som de kanske inte alls arbetat inom tidigare. Covidavdelningar öppnade och IVA-avdelningar fylldes till bredden. Personal från mottagningar som inte längre kunde prioriteras fick byta bana under veckor, månader eller kanske till och med år för att säkerställa att alla patienter kunde få den vård som krävdes.

Har du själv påverkats av pandemin på din arbetsplats? Kanske är du nyfiken på att testa något annat och att arbeta som bemanningssjuksköterska? Vi har uppdrag över hela landet inom såväl regioner som kommuner och vi pratar gärna mer med dig om du vill veta något speciellt om oss eller om våra uppdrag!