En ökad konkurrens inom vården

Publicerad: 5 oktober, 2018
Skriven av: Magnus

Idag riktas kritik mot bemanningsföretag som orsaken till flykten av sjuksköterskor från sjukhusen. Att skylla bristen på sjuksköterskor på bemanningsföretagen gör mig irriterad, de som påstår detta ser inte hela sanningen. Bemanningsföretagen finns av en anledning. Sveriges kommuner och landsting har i många år haft ensamrätt på arbetsmarknaden för sjuksköterskor. Tyvärr innebär det att personalpolitiken har halkat efter. Fokuset i vården handlar ofta om att ta hand om patienten, men när de som tar hand om personalen inte tas om hand, vad händer då?

Bristande personalpolitik

Under min karriär som legitimerad sjuksköterska har jag arbetat på flera sjukhus runt om i landet och på nära håll fått uppleva sjukhusens arbetsmiljö. Det jag har sett är en arbetsmiljö med stora brister, där jag som arbetar på golvet har väldigt lite att säga till om. Det är chefer som saknar förmåga och möjlighet att verkligen påverka, och arbetstagare som sedan länge har tröttnat på att inte veta vem det är som egentligen bestämmer. Jag har även sett omorganisationer av verksamheten som saknar saklig grund och pressat arbetstempo.

Jag tror att alla som arbetar inom landstingen vill skapa goda möjligheter för personalen att göra ett bra arbete. Men om inte cheferna får rätt förutsättningar kommer utvecklingen utebli. Många chefer inom vården har ett ansvar som inte matcher de befogenheter som krävs för att klara av de uppgifter som i sin tur ställs på dem. Det är för många som ska vara med och bestämma och organisationerna är samtidigt för stora och ineffektiva. En av mina kunder berättade för mig om deras problem. De saknar en stor del av ordinarie personalstyrka på grund av uppsägningar och det finns samtidigt inte någon som söker deras annonserade tjänster. Hennes chef menar att de inte får ta bemanningssjuksköterskor och  inte heller dra ned på vårdplatser. Det går lugnt att säga att hon var frustrerad.

Bemanning inom vården

Bemanningsbranschen startade under slutet av 90-talet och har vuxit sedan dess, idag är den en naturlig del av verksamheten inom många branscher. I vårdsektorn ses dock bemanningsbolagen som något fult med bristande kvalité. Bemanningsbolagen anses inte ha någon plats inom vårdsektorn, många anser att sjuksköterskor bara ska vara anställda inom landstinget eller kommunen. Att branschen har vuxit sig stor beror på att sjuksköterskorna har tröttnat på dåliga arbetsvillkor och dålig löneutveckling. Nu finns en tredje part på arbetsmarknaden som konkurrerar om arbetskraften, och det går bara att konstatera att Sveriges kommuner och landsting inte hänger med i utvecklingen längre. I och med bemanningsföretagens närvaro skapas en välbehövlig konkurrens som tvingar kommuner och landsting att förbättra arbetsvillkoren och öka lönerna. Den goda löneutvecklingen för sjuksköterskor de senaste åren kan vi tacka bemanningsföretagen för. Visst vi kan inte ta på oss hela utvecklingen, men till stor del har en ökad konkurrens bidragit till att lönerna har ökat.