Vad skulle du göra om du hade tid över?

Publicerad: 29 augusti, 2023
Skriven av: Rebecka Rolandsson

Införandet av den nya lagen som kräver 11 timmars dygnsvila för vårdpersonal skapar en del oro, inte minst bland bemanningssjuksköterskor. Det kommer inte längre gå att arbeta komprimerat och för många som åker iväg på uppdrag på annan ort kommer detta inte vara lika attraktivt. Många menar även att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor när scheman ändras och möjligheterna för extrapass begränsas.

Vi vill i denna artikel belysa de punkter som vi anser kan vara positivt för dig som jobbar inom vården, och framförallt som bemanningssjuksköterska.

För det första ska man komma ihåg att du som arbetar inom bemanning fortfarande kan arbeta deltid och få MINST samma lön som den som arbetar heltid inom Region eller kommun. Så det kommer fortsatt vara attraktivt att arbeta inom bemanning.

För det andra kommer behovet av bemanningspersonal tillfälligt öka pga att det kommer gå åt mer resurser att täcka upp alla nya schema och turer.

För det tredje kommer du fortsatt få styra över ditt schema och tid precis som vanligt och du kommer få mer tid över till ditt privatliv

För det fjärde kommer bättre vila innebär ökad fokusering och skarpare kritiskt tänkande, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Den förlängda dygnsvilan ger dig möjlighet till bättre återhämtning. Detta kommer att hjälpa till att minimera risken för utbrändhet och fysisk utmattning, vilket i sin tur ökar deras övergripande hälsa och välbefinnande.

Avslutningsvis kommer den nya lagen om 11 timmars dygnsvila att gynna de som arbetar inom bemanning genom att förbättra deras arbetsvillkor, hälsa och livskvalitet. Du kommer samtidigt som du får mer tid för återhämtning, familj och intressen kunna ha en bättre lönenivå mot om du vore anställd i regionen.