Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är kortfattat ett sätt att få sjukvården du behöver hemma, istället för att åka till vårdcentral, husläkarmottagning eller sjukhus.

Vård i hemmet

Precis som namnet antyder innebär hemsjukvård att du får vård i hemmet, istället för exempelvis ett sjukhus. För många personer är detta en oerhörd lättnad att kunna få de vårdinsatser som de är i behov av, utan att behöva lämna sitt hem. Det kan bero på flertalet olika anledningar, men en vanlig är utmaningen för den sjuke patienten att ta sig till ett sjukhus eller vårdcentral. För att använda sig av hemsjukvård bör det finnas ett behov av vård under en längre period.

Sedan skiljer det sig mellan kommuner, vilka som har rätt till att få vård i hemmet. Det kan skilja på ålder, sjukdom och typ av vårdbehov mellan kommunernas riktlinjer. I en del kommuner är det endast kommunen själv som utför hemsjukvården. Medan i andra kommuner tillämpas valfriheten, dvs möjligheten att använda sig av privata företag som utför hemsjukvården. Hemsjukvård i Stockholm exempelvis tillgänglig via privata aktörer där Sjuksyrra exempelvis tillåts utföra vård i hemmet.

Så här funkar det

 • Du kontaktar oss och vi bokar ett första kostnadsfritt besök.
 • Vid vårt första besök samtalar vi om dina behov och skriver en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina närstående.
 • Vi skriver in dig i vår hemsjukvård och vården kan börja (inskrivningskostnad tillkommer).
 • Vi återkopplar till er enligt överenskommelse.

Tjänster vi erbjuder

 • Omvårdnad
 • Medicinhantering/dosettdelning
 • Injektioner
 • Provtagning
 • Sårvård
 • Bedömningar; medicinsk, omvårdnad, rehabilitering
 • Smärtlindring
 • Utredning

Vad får man hjälp med i hemsjukvården?

I hemsjukvården får du hjälp med medicinska insatser som exempelvis, hjälp att ta dina mediciner, omläggning av sår eller rehabilitering. Hemsjukvården innefattar kompetenser som sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, samtalsterapeuter och arbetsterapeuter. Hur din hemsjukvård ser ut anpassas efter dina vårdbehov allt eftersom.

Vanliga insatser inom hemsjukvården:

 • Omvårdnad
 • Medicinhantering/dosettdelning
 • Injektioner
 • Provtagning
 • Sårvård
 • Bedömningar; medicinsk, omvårdnad, rehabilitering
 • Smärtlindring
 • Utredning

Hur kommer jag igång med hemsjukvården?

Är du intresserad av hemsjukvård för dig eller närstående så kan du kontakta oss på Sjuksyrra här via vår hemsida. Vi ser sedan till att boka upp ett möte med dig/er för att se över de vårdbehoven som finns och tillsammans ta fram en individuell vårdplan
Efter det skriver vi in dig i vår hemsjukvård och vården kan börja enligt uppsatt plan.

Behöver du en individanpassad hemsjukvårdslösning?

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig att skräddarsydd hemsjukvårdslösning utifrån dina behov och önskemål. Med vår erfarenhet, kompetens och omtanke får ni bästa tänkbara hemsjukvård.

Anna Fasth Schmidt
Operativ chef
+46 (0)73 087 06 61
anna@sjuksyrra.se