Tjänstepension – en viktig del av din pension!

Publicerad: 14 maj, 2018
Skriven av: Magnus

Namn: Henrik Sigland
Ålder: 33 år
Jobbar med: Ekonomisk rådgivning, mot företagare och dess anställda främst kring pensioner.
Bor: Stockholm

Henrik Sigland, VD på Pensionera tycker att det viktigaste du kan göra för din framtida pension är att jobba och förhandla fram så att din arbetsgivare betalar tjänstepension till dig. Vi ställde några frågor till Henrik om tjänstepension och om varför det är en viktig del av din framtida pension.

  1. Berätta om vad du arbetar med idag och vad ni på Pensionera gör.

Jag arbetar främst med företagare och bistår med ekonomisk rådgivning kring överskottslikvider samt tjänstepensionslösningar för företagare och dess anställda.

  1. Kan du beskriva hur det svenska pensionssystemet fungerar.

Som anställd får du allmän pension (18,5% av din lön upp till 38.438 kr/mån) genom att betala skatt, denna del kommer dock att ge dig som mest cirka 50% av din vanliga lön när du går i pension. För att få högre pension krävs att du även får tjänstepension och/eller pensionssparar själv.

  1. Hos Sjuksyrra AB är det många sjuksköterskor som arbetar som underleverantörer, dvs de har eget företag. Hur bör en sjuksköterska med eget företag tänka kring sitt pensionssparande?

Som egen företagare vill man aldrig ha det sämre än vad som erbjuds en anställd. Här kan man själv räkna ut vad du hade fått i pension som anställd: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/tjanstepension/rakna-ut-din-tjanstepension.
Något många glömmer är att som egen företagare tar man ofta ut lägre lön och istället tar utdelning, på utdelning får man varken allmän pension eller tjänstepension så utdelningen bör adderas till ”vanlig lön” i ovan beräkning för att man skall få rätt summa. Eftersom du heller inte betalar inkomstskatt på utdelning behöver du lägga till 18,5% av det du tar i utdelning. Ex tar du ut 30.000 kr/månad i lön och sedan 90.000 kr i utdelning skall du addera 16.650 kr (18,5% förlorad allmän pension) plus 4.050 kr (4,5% i förlorad tjänstepension) till din årliga avsättning till tjänstepensionen eftersom du inte får det i allmän pension eller tjänstepension vilket du hade fått om du istället tagit vanlig lön som en anställd.

  1. Vilka händelser i livet/faktorer påverkar din tjänstepension?

Att jobba och se till att din arbetsgivare erbjuder tjänstepension är steg 1. Tänk också på att när du är tjänstledig eller föräldraledig så minskar din pension också, så kan man hitta en lösning med sin partner där man delar eller att den andra parten ger bort tex sin premiepension till den som är hemma med barn är det en bra lösning. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/overforing-av-premiepensionsratt

  1. Idag arbetar många sjuksköterskor inom bemanning och det kan innebära att du som sjuksköterska har flera olika arbetsgivare. Hur tycker du att en sjuksköterska bör tänka kring sitt pensionssparande här?

Säkerställ att arbetsgivarna betalar tjänstepension och gör de inte det förhandla så att du får det beloppet extra i lön så att du kan spara själv.

  1. Det är långt ifrån självklart att alla arbetsgivare erbjuder tjänstepension till sina anställda. Varför tycker du det är viktigt att en arbetsgivare erbjuder tjänstepension?

Väldigt få av oss kommer kunna leva på 50% av sin ordinarie lön, om en arbetsgivare bryr sig om sina medarbetare kompletterar de med tjänstepension så att du kan leva ett drägligt liv även efter 65 år.

  1. Vilken typ av tjänstepensionsförsäkring bör man ha som arbetstagare?

Detta är väldigt individuellt anpassat efter företagets och dess anställdas behov och kunskap. Varje anställd har olika långt kvar till pension samt olika familjesituationer och har därför olika behov kring tex risk och efterlevandeskydd. Därför är det bra att ha en försäkringsförmedlare som Pensionera.

  1. Vilka olika typer av tjänstepensionsförsäkringar finns det?

Det finns 3 olika förvaltningsformer, Traditionell förvaltning (tryggare och passivt), Fondförvaltning (kräver mer aktivitet där du själv ansvarar för utvecklingen genom att välja egna fonder och innebär oftast högre risk), Depå förvaltning (Den mest flexibla lösningen som ofta kräver mest aktivitet och kunskap, där du utöver fonder kan köpa rena aktier och strukturerade produkter m.m). Utöver dessa förvaltningsformer ingår det oftast en Sjukförsäkring (ekonomisk trygghet vid inkomstbortfall pga sjukdom/skada), Olycksfall (engångsersättning till följd av ett olycksfall), Tjänstegrupplivsförsäkring (Livförsäkring)