Sjuksköterskor anpassar sig till arbetsmarknaden

Publicerad: 9 april, 2019
Skriven av: Magnus

Genusforskaren Rebecca Selberg skriver i en artikel att många sjuksköterskor idag skuldbeläggs för att de anpassar sig till en modernare och rörligare arbetsmarknad. Vårdgivare och politiker ser negativt på den trend där sjuksköterskor byter arbetsgivare och tar för sig på arbetsmarknaden. Jag håller helt med Rebecca Selberg i hennes artikel och jag tog själv beslutet att säga upp mig ifrån landstinget för att jag inte såg någon möjlighet till utveckling. Yngre generationer är inne på arbetsmarknaden och kommer inte att stanna kvar i samma utsträckning som tidigare generationer har gjort. Dagens unga väljer en arbetsgivare som kan erbjuda dem moderna arbetsvillkor och förutsättningar att utvecklas.

Kommuner och landsting har svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor och jag kan förstå det. Organisationerna är för stora och svåra att manövrera. De signaler som skickas ut till sjuksköterskor är att vi är utbytbara och vårdgivarna bara tänker på att fylla nästa schemalucka. Att erbjuda kompetensutveckling och att se till individen är i stort sett omöjligt för dessa arbetsgivare. Frågar du sjuksköterskorna är det brist på bra arbetsgivare och frågar du sjukhusen är det brist på sjuksköterskor.

Att skuldbelägga sjuksköterskor för att ta för sig och att vi anpassar oss efter utbud och efterfrågan är fel väg att gå. Se istället till att ge sjuksköterskor möjligheter att påverka och vara med att utveckla arbetsvillkor så kommer vi att komma tillbaka till.

Läs hela artikeln från Rebecca Selberg här!

Magnus Lundqvist

VD och leg. sjuksköterska

Sjuksyrra AB