Intervjuserie – lär känna Mats Lindqvist

Publicerad: 25 januari, 2018
Skriven av: Magnus

Mats är en erfaren allround sjuksköterska med lång klinisk erfarenhet. Som sjuksköterska berättar Mats att han är väldigt ansvarstagande och självgående, två egenskaper som är väldigt uppskattade inom bemanningsbranschen.

Han växte upp i Mullsjö som ligger ca 25 km nordväst om Jönköping i Västergötland. Under sin uppväxt hamnade Mats via Jönköping och Göteborg tillslut i Stockholm där han bor tillsammans med sin son.

Han påbörjade i slutet av 80-talet sin undersköterskeutbildning och har sedan dess aldrig arbetat med någonting annat än sjukvård. Efter avslutad gymnasial utbildning bestämde sig Mats för att läsa vidare på Komvux och sedan även vidare på lärarutbildningen. Efter ett tag började han dock längta tillbaka till sjukvården och påbörjade strax därpå sin sjuksköterskeutbildning på Hälsohögskolan i Jönköping, vilket han inte ångrar idag. Vidare beslutade han sig även att läsa vidare till distriktssköterska och avslutade med en magisterexamen i omvårdnad. Detta väckte intresset av att på egen hand läsa på och leta efter vetenskap/forskning inom olika delar av vården för att ständigt vara uppdaterad på vad som händer.

Mats inledde sin sjuksköterskekarriär år 2002 på en akutvårdsavdelning på Södersjukhuset och har sedan dess arbetat inom akutsjukvården på de flesta storsjukhus i Stockholm. Efter en sexårig fast anställning på akutmottagningen på St Görans sjukhus bestämde han sig för att gå vidare i arbetslivet och påbörjade då sin resa som bemanningssjuksköterska. Med Mats breda erfarenhet och kompetens från akutsjukvård, ASIH, geriatrik och beroendevård är han en eftertraktad sjuksköterska. Han har även periodvis provat på hur det är att arbeta som bemanningssjuksköterska i Norge, något han tycker varit väldigt lärorikt.

Mats kom i kontakt med Sjuksyrra AB för några år sedan genom vänners vänner som arbetade för bolaget och har sedan dess arbetat heltid inom bemanning. Han berättar att han trivs väldigt bra med allt vad det innebär och tycker att samarbetet med Sjuksyrra AB fungerar väldigt bra.

En av de viktigaste faktorerna som ledde till att han valde att avsluta sin fasta anställning var att få möjlighet att styra över sin egen arbetstid, någonting som han värdesätter starkt. Det blev även relativt snabbt en drivkraft till att få variera sina arbetsplatser för att bredda sin kunskap och faktiskt ha flera regelbundna arbetsplatser som han trivs på. Han menar på att det ger mer variation i ens arbetsuppgifter vilket är kul och inspirerande. På senare år har han mestadels valt att arbeta utanför de stora akutsjukhusen och då främst inom basal hemsjukvård och geriatrisk vård, något som han trivs väldigt bra med.

Vi frågade Mats vad han tycker det bästa är med att arbeta som sjuksköterska och han svarade att; ”Man är många gånger sin egen arbetsledare, man vet vad som ska göras och man kan till stor del lägga upp dagen själv och bestämma när och var samt hur olika arbetsuppgifter ska utföras”. Han nämnde också vilka, enligt honom själv, de största skillnaderna är på att vara anställd respektive inhyrd på en arbetsplats. Skillnaden är att man inte alltid blir lika delaktig i frågor som rör arbetsplatsen och utvecklingen av denna men att han ändå upplever att han många gånger har en röst och att han blir lyssnad på om han har något att säga vilket han uppskattar väldigt mycket.

Mats berättar att han tycker bemanningsbranschen har utvecklats på senare år. Han märker framförallt skillnad på antalet bemanningsföretag som figurerar på arbetsmarknaden. Det finns numera fler företag som är inriktade på olika typer av vård, till exempel hemsjukvård. Detta tycker han är bra för det ökar valmöjligheten för sjuksköterskor som är ute på arbetsmarknaden. Han upplever även att fler sjuksköterskor idag väljer att jobba heltid via bemanning i jämförelse med för några år sedan då de flesta enbart såg det som ett extrajobb.

Mats berättar att han tillsammans med gamla kollegor har många minnen från både roliga och galna händelser men även från sorgsna och dråpliga situationer. De gör sig dock bäst att återberättas med dem som varit delaktiga.

Namn: Mats Lindqvist
Ålder: 46 år
Gör: Arbetar som bemanningssjuksköterska.
Karriär: Leg. sjuksköterska sedan 2002, vidareutbildad till distriktssköterka
Bor: Nacka
Familj: Son som är 15 år
Favoritserie: Seinfeld, Sopranos och Homeland
Hobby utanför jobbet: Träning och matlagning
Kuriosa om dig själv: Läst 80 hp Geografi. Kursen avslutades med en två veckors exkursion i Tunisien. Där mättes ökade salthalter i åkermark, ett problem som uppstår vid mycket och felaktig konstbevattning.