Intervjuserie – lär känna Mari Laitinen Blackwell

Publicerad: 2 februari, 2018
Skriven av: Magnus

Mari föddes i Stockholm och växte upp i en finsk familj i en närliggande förort till Stockholm. Hon berättar att hon under sin uppväxt ägnade många år åt simningen, något som hon tyckte var väldigt kul! Så kul att hon fortsatte som simtränare efter hon lagt sin egen simkarriär på hyllan.

En av hennes stora drivkrafter är att hon är väldigt nyfiken av naturen. ”Jag vill fortsätta att lära mig något hela tiden” berättar hon.

Mari påbörjade sin karriär inom vården när hon var runt 18 år och då som undersköterska inom hemtjänsten och äldreboenden. Hennes driv och nyfikenhet har resulterat i att hon fått möjligheten att prova på många olika typer av yrken, något som bidragit till en bred yrkeskunskap. Hon har bland annat arbetat som byggarbetare, massör och glasplockare inom restaurangbranschen.

Efter att ha arbetat ett par år som undersköterska beslutade hon sig för att ge sig ut i världen och resa och återvände inte till Sverige förrän 10 år senare. När hon kom tillbaks med en ryggsäck full av spännande upplevelser och erfarenhet började hon fundera på vad hon skulle bli när hon blev stor. ”Då kom längtan till vården tillbaka och tillfredställelsen av att hjälpa människor genom svåra stunder”. Samtidigt som hon trivdes väldigt bra här hemma i Sverige fanns det en längtan av att ge sig ut i världen igen. Hon beslutade sig för att utbilda sig till sjuksköterska på Röda korsets högskola. Valet av högskola baserades mycket på att hon inte ville stänga några dörrar till möjligheten att få ge sig ut och resa igen och då som fältsjuksköterska. Hon har ännu inte givit sig ut på fältet men något hon har på sin ”to do list”, en ny fas som kommer inledas när hennes dotter blivit lite äldre.

Idag driver Mari eget aktiebolag tillsammans med sin nära vän och kollega Monica. Hon hyr ut sig själv både som underkonsult via Sjuksyrra AB men ibland även direkt mot kund. Hon älskar den frihet det faktiskt innebär att arbeta som bemanningssjuksköterska, ”att få bestämma över sin egen tid”! Hon berättar att hon lärt sig mycket på vägen, bland annat fakturering, bokföring och annan matnyttig kunskap som krävs för att driva eget bolag.

De största skillnaderna med att arbeta som sjuksköterska för ett bemanningsföretag jämfört med att arbeta som anställd på ett sjukhus/avdelning anser Mari vara just ”rätten till sin egen tid”. Men även möjligheten till variation i arbetet då man som bemanningssjuksköterska kan välja att arbeta på flera olika typer av avdelningar samtidigt. Dock är man inte som inhyrd sjuksköterska involverad i förbättringsarbetet på avdelningen i samma utsträckning som man är som anställd. Mari anser dock att man fortfarande kan vara delaktig genom att läsa in sig på det som görs och vara med att implementera förändring på ett positivt sätt genom att hjälpa kollegor till förändring.

Mari berättar att kommunikation är hennes absoluta favoritdel i arbetet som sjuksköterska. Att aktivt få utmanas med att ha hela ”entouraget” med sig i sitt dagliga arbete, det vill säga; patienten, anhöriga, vänner, föräldrar och så vidare. Hon är nyfiken på människor och anser sig vara en bra lyssnare vilket hon tror gör henne till en bra sjuksköterska. Hon berättar att hon drivs av att hela tiden lära sig nya saker vilket är en styrka då hon håller sig uppdaterad med ny forskning inom området hon arbeta inom.

Hon önskar att villkoren för sjuksköterskor ska förbättras framöver när det kommer till lönesättning, arbetstider och flexibilitet. Arbetstiderna har inte förändrats i samhället sedan 40 timmars arbetsvecka infördes och då var många kvinnor hemma och tog hand om hemmet och familjen. Eftersom samhället inte ser ut eller fungerar på det viset längre är hennes förhoppning att sjukvården ska modernisera sin syn på anställda och följa samhällsutvecklingen. Hon anser att det bör finnas olika anställningsformer som passar människor i olika skeden i livet.

Vi frågade Mari hur hon anser att bemanningsbranschen har utvecklats de senaste fem åren?
”Jag märker en förändring i attityden gentemot oss som kommer och arbetar via bemanning”. Hon berättar att för några år sedan kunde hon få höra att det var orättvist att hon hade mer betalt och att fördelningen av patienter varit mycket ojämn med försvaret att ”eftersom hon tjänar mer borde hon därför göra mer”. Idag upplever hon istället en förbättrad och mer positiv attityd mot bemanningssjuksköterskor, en tacksamhet till att vi är på plats och gör ett bra jobb. ”Vi är inhyrda för att bidra med vår specifika kunskap och underlätta för ordinarie personal och ingenting annat”. Hon lägger märke till att det väcks mycket nyfikenhet bland anställda när hon är ute på uppdrag och tror därför att bemanningssjuksköterskorna kommer bli fler i framtiden.

Mari berättar om ett minne som varit väldigt lärorikt. Det var från när hon arbetade på akuten och samtidigt hade hand om en sjuksköterskestudent. De var inne på ett larm tillsammans där en patient hade larmat på grund av andningsbesvär. Ett ganska standardlarm där de behandlade med CPAP (andningsmaskin), tog prover osv. De hörde att det larmades igen och nu var det ett hjärtstopp med pågående HLR som var på ingång med ambulansen. Mari sa då åt sin student att gå in till det andra akutrummet för att se hur ett sådant larm går till. Hon informerade att hon skulle ställa sig bakom den markerade linjen för att inte vara i vägen och invänta Mari som bara skulle slutföra det pågående arbetet med patienten. När hon var klar gick hon in till det andra akutrummet och fann där sin sjuksköterskestudent stående ganska blek i ansiktet och chockad. Det var kaos i rummet, det var en ung patient som kommit in med stora skallskador och stor blodförlust.

Med den erfarenhet det gav berättar Mari att hon i framtiden inte skulle skicka in en student på ett larm utan att veta exakt vad som väntar. Mari trodde inte att studenten skulle slutföra sin sjuksköterskeutbildning efter vad hon fick erfara men allt slutade gott och de har träffat på varandra efter det.


Namn:
Mari Laitinen Blackwell
Ålder: 43 år
Gör: Arbetar som bemanningssjuksköterska och driver eget aktiebolag.
Karriär: Specialistsjuksköterska inom intensivvård
Bor: Årsta i Stockholm
Familj: Dotter 10 år, mamma och syster med familj i Stockholm
Favoritserie: House of Cards + många andra, varierar med sinnesstämning
Hobby utanför jobbet: Svampplockning, hundar, natur och skog
Kuriosa om dig själv: Har varit restaurangägare i Paris