Förluster i välfärden

Publicerad: 27 november, 2018
Skriven av: Magnus

Orättvis debatt

Media belyser ofta jakten på vinsterna i välfärden och skriver med jämna mellanrum om privata bolag som tar svenska skattepengar utomlands. Jag anser att jakten på vinster i välfärden är missriktad och önskar mer nyans i den här debatten. Det står sällan om de förluster som den offentliga sektorn står för och att svartmåla privata aktörer och enbart påstå att de slösar med skattepengar blir orättvist. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om orsaken till att bemanningsföretag finns – dålig personalpolitik och underorganiserade landsting och sjukhus.

Det är viktigt att starta debatten i rätt ände och börja att prata om hur den offentliga sjukvården är organiserad. Först borde vi se till att landstingen blir attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsgivare. Istället för att kritisera den privata sektorn som orsaken till att sjuksköterskor lämnar sjukhusen. SKL:s mantra verkar vara att fasa ut bemanningsföretagen inom vården när de istället borde använda sig av en slogan såsom ” Bli-en-attraktiv arbetsgivare-som-ser-till-att-personalen-stannar-kvar”.

Bristande organisation

Jag har själv arbetat som sjuksköterska i offentlig vård under flera år och har sett delar av den svenska välfärden från insidan. Och jag kan konstatera att hetsen och jakten på de privata bolagen är felriktad och orättvis. Den ineffektivitet som råder inom Sveriges landsting är inget annat än skrämmande, detta om något behöver granskas! Under mina år på svenska sjukhus har jag med egna ögon sett och upplevt hur sjukhus och avdelningar är (o)organiserade. Som anställd sjuksköterska är det svårt att få grepp om vem som egentligen bestämmer, och mina närmsta chefer har knappt möjlighet att påverka min arbetssituation. Första linjens chefer har inga mandat att fatta viktiga beslut och verksamhetscheferna träffar jag som anställd väldigt sällan. Jag vågar inte ens gissa kostnaden för alla administratörer som arbetar på sjukhusen.

Ett annat exempel är den satsning som svenska staten skulle göra med en ny E-tjänst där vårdtagare kan samla alla sina hälsodata som exempelvis journaler och läkemedelsuppgifter. Under sex år arbetade staten på det här projektet som hittills har kostat 140 miljoner svenska kronor och som enligt DN nu är nedlagt. Läs hela artikeln här.

Svenska modellen

Jag gillar den svenska modellen med ett starkt socialt skyddsnät och en bra välfärd. Jag har kommit på mig själv med att skryta om hur bra Sveriges välfärd är när jag har varit utomlands, och verkligen varit stolt över den svenska modellen. Välfärd är något som kostar pengar – mycket pengar – och de pengarna hämtar vi i Sverige från vårt skattesystem med ett skattetryck som är ett av de högsta i världen. I ett rikt land som Sverige kan vi förvänta oss mer av skattepengarna, men då måste den offentliga vården också styras upp!