Är din primärvårdsverksamhet behov av avlastning?

Sjuksyrra AB kan erbjuda alla vårdgivare en unik tjänst! Vi hjälper dig att nå ut till de patienter som inte har möjlighet att besöka vårdcentral eller sjukhus. På ordination av er gör vi hembesök och utför den vård och behandling era listade patienter behöver

Kontakta oss

Sjuksyrra AB kan erbjuda alla vårdgivare en unik tjänst!

Sjuksyrra AB hemsjukvård kan erbjuda en hållbar helhetslösning med hjälp av vårt tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Vi kan utföra insatser så som;
· Medicinhantering
· Intravenösa injektioner och infusioner
· Provtagning
· Sårvård
· Smärtlindring
· Omvårdnad
· Rehabilitering
· Vård i livets slutskede
Hur fungerar det?
Vi bokar ett första möte där vi sätter upp planen för vilka insatser vi ska göra.

När?
Vi slår upp portarna hösten 2019 och du kan redan nu höra av dig för att boka första mötet.

Kontakta vår koordinator för mer information!

 

Kontakta vår koordinator för mer information!

Magnus Lundqvist
VD och leg. sjuksköterska
+46 (0)70 441 80 85
magnus.lundqvist@sjuksyrra.se