Sjuksyrra AB tecknar avtal med Aino Health AB (publ)

Publicerad: 31 augusti, 2018
Skriven av: Magnus

Sjuksyrra AB är stolta över att meddela att vi tecknat avtal med Aino Health, ett företag som erbjuder digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Samarbetet avser att stödja Aino Health i processen att effektivisera frånvaroanmälningar och sjukvårdsupplysning i den digitala plattformen Health Manager. Först ut i Sverige med att använda denna tjänst är Botkyrka kommun. Aino Health är ett finskt företag med lång erfarenhet av konceptet från Finland.

Sjuksyrra AB kommer med hjälp av legitimerade sjuksköterskor att bemanna en centraliserad telefonsluss dit anställas frånvaroanmälningar rapporteras in. Informationen kommer att i realtid matas in i Health Manager och gör det möjligt för ledningen att analysera frånvarodata i realtid och proaktivt agera för att minimera frånvaro. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Health Manager underlättar för anställda, chefer, HR-avdelning, ledning och företagshälsovård att säkerställa arbetsförmåga och öka produktiviteten.

– Då vi lägger stor vikt i att ge en snabb och personlig kontakt kombinerat med en hög yrkeskompetens är jag övertygad om att vi har en perfekt match med Aino Health. Det här samarbetet är unikt här i Sverige och skapar nya möjligheter för våra medarbetare på Sjuksyrra AB, berättar Sjuksyrra AB:s VD Magnus Lundqvist.

 

För mer information;

Magnus Lundqvist
VD
Sjuksyrra AB
Telefon: +46 (0)70-441 80 85
E-post: magnus.lundqvist@sjuksyrra.se