Intervjuserie – lär känna Jonas Nederman

Publicerad: 28 februari, 2018
Skriven av: Magnus

Jonas som nu är 33 år föddes i universitetsstaden Uppsala där hans föräldrar studerade. Han berättar att han är uppväxt på blandade platser i södra Sverige så som Skåne, Göteborg och en sommar hos farmor och farfar i Örebro. Sedan några år tillbaka är destinationen Stockholm, där han trivs bra.
När han tog studenten från en musikestetisk linje fick han tyvärr inget jobb som rockstjärna utan var tvungen att skaffa sig ett ”vanligt jobb”. Han sökte av en slump en tjänst som vårdbiträde och märkte efter hand att han trivdes bra att arbeta med människor. Att studera vidare till sjuksköterska var ett naturligt val därefter. Och slump är egentligen inget som han tror på.

 

Jonas talar i princip flytande spanska fastän hans bakgrund är helt svensk, något som han tycker både är roligt och användbart. Många latinamerikanska patienter blir glada och positivt överraskade när jag börjar tala spanska med dem berättar han.

Jonas tycker om nya utmaningar och upplevelser, både privat och yrkesmässigt. Han gillar att resa och har sett och upplevt många spännande platser i världen. Han berättar att det alltid kommer nya skeden med utmaningar och upplevelser och han eftersträvar att förstå så mycket som möjligt av det mysterium som livet är. Han drivs av nya erfarenheter och möjligheten att lära av dessa och tycker det är viktigt att sätta upp mål för olika plan i livet. Han har även av eget intresse gått en del utbildningar i coaching men inget som han arbetar professionellt med ännu.

Jonas kom i kontakt med Sjuksyrra AB genom en kollega som tipsade om företaget. Han skickade ett mail och blev sedan kallad till intervju via Skype och på den vägen är det. Han är ”klart nöjd med samarbetet med Sjuksyrra hittills!”

Jonas upplever att vården har förändrats en del på de dryga 10 år han arbetat som sjuksköterska, både på gott och ont. Han berättar att det hänt en del både inom medicinsk teknik och omvårdnad men även inom arbetsklimatet. Generellt skulle han säga att det blivit mer tvärprofessionellt och mer temainriktad vård på de flesta platser han jobbar vilket han tycker är bra. Sedan upplever han dessvärre också en större stress och press hos yngre och nyexaminerade sjuksköterskor. Han tycker det är ytterst viktigt, med en vård som ofta är tungt belastad, att arbetsgivaren måste leverera bättre i form av stöttning för de ibland tunga moment en sjuksköterska möter i vardagen. Han önskar även att arbetsgivarna skulle satsa på att få medarbetarna att känna mer delaktighet, lyfta sin personal och höja deras löner.

När det kommer till bemanningsbranschen har även den utvecklats under de senaste åren. Det positiva anser Jonas är att bemanning blivit mer accepterat och fördomarna har minskat. I och med det ökade behovet av att ta in bemanning tvingas även de icke-privata arbetsgivarna att se över sina anställningsvillkor för att bli mer attraktiva som arbetsgivare, det anser Jonas är bra. Det negativa är dock att en del avdelningar är i så stort behov av personal att de anlitar i princip vem som helt bara för att täcka luckor. Han tycker det är viktigt att kompetensen inte blir bristfällig.

Vi bad Jonas att lista 3 anledningar till varför han valt att arbeta med bemanning:

  1. Större variation.
  2. Större möjlighet att påverka mina arbetstider.
  3. Bättre timlön.

För att arbeta som bemanningssjuksköterska krävs flexibilitet, erfarenhet och personlig lämplighet enligt Jonas. Man bör ha en stabil grund att stå på och vara trygg i sig själv. Besitta erfarenhet från de moment man normalt utför som sjuksköterska men även vågar fråga om det är någonting man känner sig osäker på.

Jonas berättar att hans ambition under varje arbetspass är att försöka göra vården så bra som möjligt för de patienter han träffar. ”De är människor och hans jobb är att ta hand om dem”. Han tror även att det faktum att han arbetar via bemanning sporrar honom att bli lite bättre, då han gärna vill visa att sjuksköterskor från bemanningsföretag också kan vara kompetenta och flitiga, då det ändå finns en del fördomar ännu.

Jonas har efter många år som bemanningssjuksköterska arbetat upp en förmåga att snabbt kunna växla mellan olika lägen utefter krävd situation. Han har arbetat på bland annat akutmottagning, HIA och IMA där man vårdar svårt sjuka patienter men även på avdelningar som inte kräver lika akuta insatser utan bemötandet och att ta sig tid att möta varje patient är viktigare. Detta tror Jonas gör honom till en bra bemanningssjuksköterska.

När vi talar om framtiden i vården så önskar Jonas att arbetsvillkoren har förbättrats för sjuksköterskor så att trivseln ökar på arbetsplatsen. Han tror även detta kan få ett stop för den ”sjuksköterskebrist” som nu råder. Han önskar också se en utveckling inom den holistiska synen på patienten. Människors kunskaper om hälsa ökar ständigt och sjukvården behöver hänga med i den utvecklingen. Han anser även att tillgänglighet är en annan viktig faktor. Om väntetiden är för lång på sin vårdcentral åker man kanske till akuten och får vänta många timmar för ett besvär man egentligen kunde löst på vårdcentralen, detta behöver bli bättre. Han anser att lyssna på patienter och finnas tillgänglig är A och O när man arbetar kliniskt, detta borde sjukvården som organisation ta i beaktande. Han tror att den tekniska utveckling vi ser idag med exempelvis läkarbesök via mobiltelefonen är något som kommer användas mer.

Han har många minnen från sin tid inom sjukvården. Han berättar att arbetet med barn är roligt då de är så härligt spontana. Kan man få dem att leka att PVK´n är ett flygplan som skall landa på armen så har man gjort ett bra jobb. Han berättar även om många roliga minnen från uppvaket där patienter vaknar upp ur sina drömmar efter sövning. Mötet med äldre patienter ger också härliga minnen. Patienter som vill berätta om sina spännande liv och bjuda på fika. Han har hört berättelser om många intressanta liv, även om han inte alltid hinner förstås men viktigt att ta sig tid.

Namn: Jonas Nederman
Ålder: 33 år
Gör: Arbetar som bemanningssjuksköterska
Karriär: Leg. sjuksköterska sedan 2008
Bor: Stockholm
Familj: Mamma, pappa och syster som bor i Skåne
Hobby utanför jobbet: Resor, film, musik, psykologi, träning m.m.
Favoritserie: Vikings