Avancerad sjukvård i hemmet Stockholm

Sjuksyrra erbjuder dig avancerad sjukvård i hemmet i Stockholm. Vi är ett alternativ för dig som önskar vårdas i hemmet.

ASIH i Stockholm

Avancerad sjukvård i hemmet, även benämnt som ASIH, är ett alternativ för dig som är i behov av vård men som hellre får det i din hemmamiljö än på ett sjukhus. Det är en frivillig vårdform som vanligtvis är aktuell för dig som har en allvarlig eller kronisk sjukdom, vilket kräver täta kontakter med vården. Att bli erbjuden avancerad sjukvård i hemmet innebär att du får samma vård som du skulle fått på ett sjukhus Du kan med andra ord med avancerad sjukdom i hemmet få teknisk avancerad vård hemma som på sjukhuset. Som exempelvis dropp, syrgas, intravenös antibiotika och blodtransfusioner. Det finns möjlighet att lägga upp en plan för att få täta besök, dygnet runt i ditt hem. Hur täta kontakterna är och hur ofta professionen kommer hem till dig beror på förutsättningar och sjukdom.

Så här funkar det

 • Du kontaktar oss och vi bokar ett första kostnadsfritt besök.
 • Vid vårt första besök samtalar vi om dina behov och skriver en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina närstående.
 • Vi skriver in dig i vår hemsjukvård och vården kan börja (inskrivningskostnad tillkommer).
 • Vi återkopplar till er enligt överenskommelse.

Tjänster vi erbjuder

 • Omvårdnad
 • Medicinhantering/dosettdelning
 • Injektioner
 • Provtagning
 • Sårvård
 • Bedömningar; medicinsk, omvårdnad, rehabilitering
 • Smärtlindring
 • Utredning

Varför använda sig av privat hemsjukvård?

Sjuksyrra som vårdaktör

Genom att anlita oss på Sjuksyrra för avancerad sjukvård i hemmet får ni tillgång till ett helt nätverk av vårdkompetenser. Vårt team samlat med utbildad personal består av bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, samtalsterapeuter och arbetsterapeuter. När ni anlitar Sjuksyrra bedrivs vården med en helhetssyn på dig eller närståendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov som patient. Våra patienter vårdas för olika diagnoser i alla möjliga åldrar, samtliga med en komplicerad sjukdomsbild.

Det viktigaste för oss på Sjuksyrra när vi anlitas för vård i hemmet, är att planen utformas efter dina behov. Vi ansvarar för att du får ditt fullständiga vårdbehov blir tillgodosett under tiden. Med vår erfarenhet, kompetens och omtanke får ni bästa tänkbara vård i hemmet, anpassat efter er.

Kontakta Sjuksyrra för ASIH

Är du intresserad av att titta närmare vad Sjuksyrra kan erbjuda när det kommer till avancerad sjukvård i hemmet i Stockholm? Kontakta oss via kontaktformuläret så ser vi till att boka upp ett kostnadsfritt möte för att höra mer om era behov!

Behöver du en individanpassad hemsjukvårdslösning?

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig att skräddarsydd hemsjukvårdslösning utifrån dina behov och önskemål. Med vår erfarenhet, kompetens och omtanke får ni bästa tänkbara hemsjukvård.

Anna Fasth Schmidt
Operativ chef
+46 (0)73 087 06 61
anna@sjuksyrra.se