Att driva eget som sjuksköterska (del 2)

Publicerad: 2 november, 2018
Skriven av: Magnus

Våga ta steget

Arbetsmarknaden för en sjuksköterska är helt fantastisk och möjligheterna att prova något nytt har aldrig sett bättre ut. Som utbildad sjuksköterska kan du arbeta i hela Sverige och behöver inte begränsa dig till att bo i storstadsregionerna. Att bara kunna peka på kartan och välja stad att arbeta i är få förunnat och som sjuksköterska finns möjlighet att prova på olika delar av yrket. Det var med de här tankarna bakhuvudet som jag 2013 vågade ta steget och säga upp mig från min fasta anställning på Södersjukhuset.

Resans start

Sedan jag tog det där stora beslutet har det hänt mycket i mitt liv och jag har utvecklats och lärt mig många nya saker. Främst om hur det är att vara arbetsgivare, men även inom områden som marknadsföring, bokföring/ekonomi och ledarskap.

Jag startade min nya karriär med att arbeta som sjuksköterska för ett större bemanningsbolag, hyrde ut mig till intensiven i Luleå och reste dit en till två gånger i månaden. Det här såg jag som ett arbete mest för att kunna betala hyran, övrig tid spenderade jag med att hitta egna kunder som ville skriva avtal med mitt bolag. Den här tiden var mycket rolig, men även väldigt intensiv. Jag varvade säljsamtal med arbete som sjuksköterska och ringde hundratals telefonsamtal för att prata med avdelningschefer och HR-personer för att få till nya avtal med mitt bolag. Min första bemanningskund blev intensiven på Enköpings sjukhus där jag lyckades boka in mig själv och ytterligare en sjuksköterska sommaren 2014. Nu började tre månaders intensivt arbete att betala sig, flera kunder hörde av sig och ville boka in mig och de sjuksköterskor jag hade knutit till mig.

I maj 2014 ändrades mitt liv på riktigt då jag ombildade min enskilda firma till aktiebolag och Sjuksyrra AB föddes. Sjuksyrra AB hade egna avtal med sjukhus runt om i landet och flera sjuksköterskor anställda i bolaget och jag hade nu blivit arbetsgivare – på riktigt.

Reflektion

Jag är en reflekterande person som ofta går och tänker på hur och varför jag gör som jag gör. Under min tid som anställd påtalade jag rätt ofta till mina närmsta chefer att jag inte var nöjd med utvecklingen av avdelningen och ibland kunde det komma ut på felaktigt sätt. Jag ansåg att cheferna inte gjorde ett bra jobb och sa det också ofta till dem. Idag kan jag se tillbaka på den här tiden och konstatera att mitt missnöje handlade mer om saker hos mig själv än om att jag hade dåliga chefer. Jag var inte nöjd med hur min karriär såg ut och tyckte inte att jag hade några framtidsutsikter. Så här i efterhand kan jag känna att det var en karriärskris som jag hade. När jag nu själv är chef och arbetsgivare inser jag att det kan vara svårt att bedriva utvecklingsarbete, speciellt i stora personalgrupper. Jag har lärt mig otroligt mycket av att driva eget företag, framför allt utvecklar jag mig själv som person. Det ska sägas att jag är väldigt stolt över att jag faktiskt vågade ta steget att säga upp mig och starta eget företag. Det är ett beslut jag inte har ångrat och som har tagit med mig på en häftig resa. Att jag sedan får vara med och bidra till att sjuksköterskor får förbättrade arbetsvillkor är såklart också en stor bonus.

Magnus Lundqvist

VD & Leg. Sjuksköterska

Sjuksyrra AB