Sjuksyrra Hemsjukvård

Har du av medicinska skäl eller något annat funktionshinder behov av hemsjukvård? Via vårt team av sjuksköterskor och läkare kan vi hjälpa dig med medicinska insatser utan att du behöver lämna hemmet.

Kontakta oss

Behov av hemsjukvård?

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om:

  • Medicinska insatser som att ge injektioner
  • Dosettdelning
  • Provtagning
  • Sårvård
  • Smärtlindring
  • Allmän omvårdnad

Sjuksyrra Hemsjukvård har ett team av sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med medicinska insatser i hemmet. Vi samarbetar också med sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att du ska få full tillgång till den vård du behöver. Vi kommer hem till dig och gör en bedömning över vilka insatser du behöver. Tillsammans med dig och vår personal lägger vi upp en individuell vårdplan. Du skrivs sedan in i vårt team och behandlingen kan börja.

Vi riktar oss främst till dig som är i behov av längre vårdinsatser eller punktinsatser. Dessa typer av tjänster räknas inte in i den offentliga vården, vilket gör att hemsjukvård är något som bekostas av beställaren.

 

Kontakta vår koordinator för mer information!

Magnus Lundqvist
VD och leg. sjuksköterska
+46 (0)70 441 80 85
magnus.lundqvist@sjuksyrra.se